این تلاش هم منجر به شکست میشود

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «برخی از خبرگزاریها مدعی هستند در جریان سفر رئیسجمهور به روسیه، پیشنهاد یک توافق موقت برای احیای برجام مطرح شده که از طرف ایران این موضوع رد شده است، آیا صحت این اخبار را تأیید میکنید؟ یک بخشی از مواردی که درباره مسکن میتوان مورد بحث قرار داد این است که مسکن هزینه بر است، اما بخش مهم آن زمین است. یک عده اصرار دارند حقوق مردم را ضایع کنند، بی عدالتی و ظلم کنند، ملتها را له کنند، این اقلیت، شیطان هستند اما در توده های مردم که هر کس سلیقه ای و فکر و ایده ای دارد، تفکیک کردن و صفر و صدی کردن و مقابل هم قرار دادن آدم ها کار شیطان است. دکتر احمدی نژاد: اصولا تقسیم بندی های صفر و صدی بین انسان ها باطل است. دکتر احمدی نژاد: نه. دکتر احمدی نژاد: اصلا. اصلا اگر باب نقد به حاکمان بسته شود که بخشی از بستن فضا با همین هدف است، دیگر چه می ماند؟ دیپلماتهای اروپایی میگوید بخش اعظم گفتوگوها در روزهای گذشته بر مطالبات ایران برای اخذ تضمین در خصوص پایداری برجام متمرکز بوده است، اما دولت بایدن گفته نمیتواند وعدهای در این مورد بدهد.

ماجرا از آنجا شروع شد که وقتی جو بایدن از جلسه شورای رقابت بیرون آمد، پیتر دوسی، خبرنگار فاکس نیوز از او در خصوص تاثیر تورم بر انتخابات میان دورهای آمریکا پرسید، اینکه آیا از نظر بایدن تورم میتواند بر انتخابات میان دورهای آمریکا تاثیر منفی بگذارد. از شروع دولت سیزدهم تا ابتدای دی ماه اعضای کابینه دولت مردمی ۷۹۶ مورد با نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیدار کرده و پاسخگوی سؤالات آنها بودهاند. «محمود علیزاده طباطبایی»، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و فعال سیاسی اصلاحطلب در رابطه با جلسات اخیر حسن روحانی، رئیس دولت تدبیر وامید، اظهار کرد: روحانی در روزهای اخیر با آقایان ناطقنوری، خاتمی، باهنر و لاریجانی جلساتی داشته است. برادر کوچکتر او سید احسان قاضیزاده هاشمی نماینده حوزه انتخابیه فریمان و سرخس از استان خراسان رضوی در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی است که در دوره دهم نیز نماینده همین حوزه بود. آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی با تکمیل تحقیقات خود در رشته فقه و حقوق، موفق به اخذ مدرک عالی ترین سطح حوزه (سطح چهار) شد و در نهایت رساله دکترای خود را با عنوان «تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق» دفاع کرد.

یکی را خیلی به حساب بیاوریم ولی هیچ ارزشی پیش خدا نداشته باشد. ایشان آن زمان خیلی مشهور بود ولی مانند بقیه مردم محل زندگی می کرد. آن زمان چند فیلم ساخته شد که مستقیماً خطاب شان به خود من بود و نقد میکردند و من از این بابت خوشحال بودم. فرمانده نیروی هوای فضای سپاه گفت: عین جمله حاج قاسم این بود که گفت: آقای روحانی! ترجیح دادم راننده تریلی باشم و در هوای سرد در جاده ها رانندگی کنم ولی شان ایرانی بودنم را پایین نیاورم. الیزابت ماس بازیگری را از سال 1990 در حالی که تنها 8 سال داشت با بازی در سریال دختران بار آغاز کرد و پس از آن در چندین سریال تلویزیونی حضور پیدا کرد. یعنی چارچوب ذهن نویسنده آن است که یا «من» میفهمم که چرا باید عرفاً و موجهاً عزاداری کرد یا اگر احساسات و عواطف و فهم من به این مسئله قد نداد، پس حتماً توافقاتی پشت صحنه دارد!

بله تراز آدم ها پیش خدا معلوم است و کسی نمیتواند وارد شود. خدا فردین را رحمت کند، ۴ تا خانه آنطرف تر از ما زندگی می کرد. چون خدا ذات و درون آدمها را می بیند. مجری: این را به دلیل سوالی که در ذهن خود من هست میپرسم. مجری: راجع به شما که فیلم ساخته میشد ناراحت نمی شدید؟ نشستیم و فیلم را در آمفی تئاتر نهاد دیدیم و کلی هم خندیدیم. بعد از آن فیلم گشت ارشاد ساخته شد و بعد راجع به خود من فیلم ساخته شد. بنده قصد داشتم براساس قانون، رئیس کل بانک مرکزی وقت را که اخیرا محاکمه شد، به قوه قضائیه معرفی کنم اما رئیس مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی جلوی آن را گرفتند. دقت کم تئوریک دستگاه دیپلماسی با رهیافتی که نسبت به ایران طی دهۀ گذشته در آمریکا انباشته شده بود و سایه انداختن روش سازمان مللی (سخنرانی و تنظیم قطعنامه) بر فرآیند برجام، باعث شد تا انتظارات غیر واقعی و تحلیلهای احساس محور در ذهن بسیاری شکل گیرد و نمایش برجام مهمتر از محتوای آن شود. با این دیدگاه و براساس تعاریف متعددی که از حکومتداری خوب ارائه شده است میتوان گفت حکومتداری خوب عبارت است از؛ فرآیند تدوین و اجرای خط مشیهای عمومی در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با مشارکت سازمانهای جامعه مدنی و با رعایت اصول شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی به گونهای که ضمن برآوردن نیازهای اساسی جامعه، به تحقق عدالت، امنیت و توسعه پایدار منابع انسانی و محیطزیست منجر شود.