بررسی تأثیر مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان بر رشد اقتصادی ایران در سالهای (1391-1354)

نتایج اجرای مدل آسیبشناسی رشد اقتصادی چیست؟ بجز در مواردی که مدل ساختاری بتواند از شکل خلاصه­ شده مدل خودتوضیح­ برداری شناسایی شود، در بقیه موارد جملات اخلال در تجزیه­ی چولسکی دارای تفسیر مستقیم اقتصادی نمیباشد (نیکی اسکویی، 1384) . موضوع دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده این است که اگر گشایش گستردهتری در مراودات بینالمللی حاصل شود، بهگونهای که بار تحریمهای اقتصادی و بهویژه صادرات نفت تعدیل شود، امکان افزایش رشد بخش نفت به حدود 6/ 15درصد وجود خواهد داشت. زمانی منحنی امکانات تولید، به سمت داخل تغییر مکان میدهد که اقتصاد دچارِ زیان شده باشد، یا بعضی از منابع کمیاب آن به پایان رسیده باشد.

در منحنی امکانات تولید، رشد به عنوان افزایشِ بازدهیِ بالقوه در طول زمان تعریف میشود و با تغییر مکانِ رو به بیرون منحنی، نمایش داده میشود. دومین عامل تحول در ترکیب صادرات آنها بوده؛ یعنی صادرات مصنوعات کارخانه ای در آن کشورها موتور رشد صادرات آنها بوده و نسبت مصنوعات کارخانه ای به GDP به 36 واحد درصد رسیده است. هنوز طرف آمریکایی اراده قطعی خودش را برای لغو موثر تحریمها نشان نداده است و امیدواریم با تغییر رویکرد سابق، آمادگی خودشان را برای کنار گذاشتن فشار حداکثری علیه مردم ما نشان دهند.» وی در پاسخ به این سوال که آیا جمهوری اسلامی بحث گام به گام را خواهد پذیرفت گفت: «ایده گام به گام عمدتا یک ایده رسانهای است و تا الان کسی آن را ارائه نکرده است.

  • ماده اول: شرايط اوليه استفاده از خدمات
  • World Bank (2016)
  • قطع خدمات و یا محدودیت دسترسی به صفحه کاربری
  • امتناع از ارائهی خدمات آتی
  • تحریم های مرتبط با کشتیرانی و کشتی سازی
  • تحریم های مربوط به واردات فرآورده های پتروشیمی ایران
  • ماده سوم: دوره آزمايشی رايگان استفاده از خدمات

طرف آمریکایی باید آمادگی خودش را برای لغو موثر تحریمها و دسترسی ایران به منابع مالی و عدم تکرار شرایط منفی نشان دهد.» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که منظور از لغو تحریمها، کدام تحریمهاست، گفت: «تحریمهای ایران ابعاد مختلفی دارد؛ جنبه تبادلات بانکی، و در بحث نفت موضوع فروش، حمل و نقل، بیمه کشتیهای نفتی، دسترسی به بنادر بینالمللی مسائلی است که وجود دارد و بدون رفع اجزای تحریمی، رفع تحریم ممکن نیست. این منبع در ادامه میگوید که هیئت ایرانی مانند دور قبل برای تعامل جدی و پیشبرد گفتوگوها آمادگی کامل دارد.

وی ادامه داد: «مواضع طرفهای اروپایی را که مطالعه میکنیم و اخبار و گفتوگوهایی که آنجا صورت میگیرد نشان میدهد چارچوب نظرات ایران از جهت اینکه اولویت رفع تحریمهاست مورد توجه قرار گرفته است و این میتواند مسیر روشنی را در ادامه مذاکرات به ما نشان دهد.» وی افزود: «در عین حال نباید سادهاندیش باشیم چون مسائل پیچیدهای در مذاکرات وجود دارد. بخشهای دیگر نظیر صنعت، فعالیتهای عمدهفروشی و خردهفروشی، املاک و مستغلات به ترتیب با سهمهای ۱5، 3/ 11 و 9/ 10درصد در ردههای بعدی قرار دارند و بخش کشاورزی با دارا بودن 5/ 8درصد از GDP کشور در مقام پنجم قرار دارد. حال به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی (تفاضل مرتبه­ی اول Ln(GDP) و شاخص باز بودن اقتصادی (Liot) میباشد) و تراز جاری بانک مرکزی (CURAC)-به عنوان متغیر جایگزین برای شاخص آزادسازی مالی در نظر گرفته می­شود- میپردازیم.

داوود دانش جعفری وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی یکی دیگر از اقتصادانان حاضر در این نشست بود که در خصوص تداوم سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی گفت: این بحث مطرح شده جزیی از طرح آزادسازی اقتصادی است که دولت سیزدهم با تمام وجود آن را قبول ندارد.

برای توسعه بخش بانکی از شاخص های عرضه پول، میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و اعتبارات اعطایی به بخش بانکی استفاده و متغیرهای کلان اقتصادی به کارگرفته شده شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری، نرخ تورم و مخارج مصرفی دولت می باشد. پر بودن دست ایران در مذاکرات باعث شد، بارها طرف آمریکایی برای مقصر جلوه دادن ایران؛ ضرب الاعجل تعیین کند. باقری افزود: اساس و مبنای راستی آزمایی توسط طرف مقابل پذیرفتهشده است اما در مورد سازوکارها و چارچوبها شاخصها و ملاکهایی که باید بر اساس آن راستی آزمایی شود فردا گفتوگوها بهطورجدی آغاز خواهد شد. علی باقری رییس تیم مذاکراتی ایران در پاسخ به اینکه آیا درباره پیشنهادات جدید ایران مذاکره شروع شده است؟

۴ داده است. هیئت مذاکرهکننده ایران در وین هفت توانست پیشنویس بهدستآمده را اصلاحکرده و رفع تحریم و راست آزمایی را جایگزین «برجام سیاسی» کند. ۴ در چند روز گذشته در حال مذاکره برای اعمال پیشنهادات ایران بر روی پیشنویس وین ۶ هستند. گفت: در چند روز گذشته چندین جلسه در سطح کارشناسی و مقامات ارشد مذاکره کننده داشتیم که اصلاحات، دیدگاه ها و پیشنهادات طرف ایرانی که بر روی متن پیشنویسهای وین ۶ اعمال شده بود گفتوگو کردند و این گفتوگوها مثبت و رو به جلو بوده است. فعالان در صنعت دارویی ایران اگرچه طی سالیان گذشته بواسطه اعمال تحریم های مغرضانه از جانب دولت های غربی با چالش هایی در بخش های مختلف زنجیره ارزش خود مواجه بوده اند با این حال با تبدیل چالش ها به فرصت ، حرکتی چشمگیر و شایان توجه را در مسیر ارتقای خودکفایی در این صنعت شاهد بوده ایم.

توقع دولت این بود که مجلس در مورد این موضوع مهم ظرف ۴۸ ساعت تصمیم گیری کند. به عبارت دیگر حق تغییر مفاد آن را ندارد، چون «پروتکلها و اسناد سازمان همکاری شانگهای» در پارلمانهای هشت کشور دیگر (روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، هند و پاکستان) با همین کمیت و کیفیت به تصویب رسیده است و اگر قرار باشد مجلس ایران یا مجلس هر کشور دیگر متقاضی عضویت، مفاد آن را تغییر بدهد، منشور سازمان همکاری شانگهای عملا تغییر خواهد کرد.

۳- تجربه تغییر عضویت هند و پاکستان از وضعیت ناظر به اصلی نیز همین فرآیند طولانی و زمانبر حقوقی را نشان میدهد. ۱- موافقت «شورای سران سازمان همکاری شانگهای» با تبدیل «عضویت ناظر» به «عضویت اصلی» یک کشور متقاضی به معنی «تبدیل آنی و قطعی» تغییر عضویت آن کشور نیست. ایران بارها حمایت و مواضع خود را ثابت کرده است و برای جلب نظر کشور ما نیاز به جنجال نیست.

مذاکرات وین با هدف رفع تحریم های آمریکا و بازگشت این کشور به برجام وارد مرحله حساسی شده است. همینطور، ضریب منفی متغیر مخارج دولت نشان میدهد با بزرگترشدن دولت و به تبع آن مخارج دولتی، فشار بیشتری بر بخش خصوصی وارد شده و باعث کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی خواهدشد. او گفت: ما نمیتوانستیم به اقتصاد کشور و بازار و زندگی مردم شوک وارد کنیم، موضوع را در جلسات کارشناسی بررسی کردیم و مقرر شد در چند ماه آتی ارز ترجیحی ادامه پیدا کند و بعد برای جبرانش تمهیداتی اندیشیده شود. در ادامه این میزگرد، دکتر محمدمهدی بهکیش، کارشناس اقتصادی و استاد سابق دانشگاه «علامه طباطبایی» تهران نیز تصریح کرده است: اگر نگاه کاملی به دوران حضور اردوغان در قدرت داشته باشیم و بخواهیم اقدامات او را از دوره نخستوزیریاش تاکنون ارزیابی کنیم، باید به او نمره قبولی بدهیم.