بررسی سیاست افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و سرانه پزشک در ایران

23 بیمارستان تحت پوشش دانشگاه 63 درصد و 5 بیمارستان تحت پوشش تامین اجتماعی 75 درصد میزان آمادگی را دارا بودند. در این مطالعه مقطعی، توصیفی- تحلیلی، تمام بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران و سازمان تامین اجتماعی استان مازندران در سال 1396 که در مجموع 28 بیمارستان می باشد، ارزیابی گردید. عوامل داخلی باید از نزدیک ارزیابی شود ، از جمله تعداد بیماران ، پویایی ، ویژگی های پزشکی ، ظرفیت درمان بیماران COVID-19 و بیماران غیر COVID-19 و وضعیت کارکنان ، فضا و وسایل. براساس نتایج ارزیابی تمرین انجام شده میزان آمادگی بیمارستان قبل و بعد از پیاده سازی برنامه به ترتیب 17 درصد و 75,5 درصد برآورد گردید.

بدیهی است که برای کنار آمدن بهتر با چنین وضعیت چالش برانگیزی ، آماده سازی و برنامه ریزی اضطراری بیمارستان باید از اولویت بالایی برخوردار باشد. نتیجهگیری: با توجه به نتایج حاضر ضروری است تا بیمارستانها در برنامهریزیهای آتی برای موجهای بعدی کرونا و سایر اپیدمیها، اولویت بیشتری برای این حوزهها قائل شوند و نسبت به تجهیز و تدوین دستورالعملهایی در زمینه ارتباطات در شرایط اضطراری اقدام نمایند. در بررسی هر عنصر کلیدی نتایج نشان داد که در مجموع در سه بیمارستان، کمترین درصد (58 درصد) رعایت مربوط به ارتباطات و تداوم خدمات سلامت ضروری و مراقبت از بیمار است. یافتهها: سه بیمارستان مورد مطالعه از آمادگی 80 درصدی برخوردار بودند. روش کار: این مطالعه درقالب طرح HSR و درجهت ارتقاء عملکرد بیمارستان و تغییر شیوه مدیریت و آمادگی دربلایا وفوریت ها انجام شد.

رییس بیمارستان امام گفت: با فروکش کردن ویروس کرونا، بخش های بیمارستان رفته رفته به حالت قبل خود بازگشتند، اما بخش مگا ICU بیمارستان تا همین لحظه در حال ارائه خدمات به بیماران کرونایی است. زمینه و هدف: بعد از بروز حوادث وبلایا اولین دغدغه انسانها، حفظ سلامت است وحوزه سلامت نقش عمده ای دربرآورده کردن این نیاز دارد. این توصیه ها در مقاله ای با عنوان “برنامه ریزی عملیاتی بیمارستان و مدیریت بحران” منتشر شده است.

براین اساس وباتوجه به اهمیت موضوع پژوهشگران برآن شدند که برنامه آمادگی بیمارستان دربرابربلایا وحوادث را باهدف 1-حفظ استمرار عملکرد 2-تامین مراقبت باکیفیت و 3-کاهش مرگ ومیروصدمات جسمی و روانی ناشی از بلایا دربیمارستان شهید باهنر کرج استقرار دهند. بریتانیا در هنگام اشغال ایران توانست چند تهدید دیگر هم از بین ببرد؛ برای مثال، ناوگان دریایی ایران که در حال شکلگیری بود را به همراه دریادارانی همانند غلامعلی بایندر، از میان برداشت. یکی از روشهای اصلی انتقال بیماری کرونا از طریق قطرات تنفسی است که افراد در هنگام صحبت، سرفه یا عطسه بیرون میدهند. دیاکو، بنیانگذار و نخستین شاه پادشاهی ماد بود که برای ۵۳ سال حکومت کرد و تاریخ حدودی حکومت وی، از ۷۰۸ تا ۶۵۵ پیش از میلاد در نظر گرفته شدهاست.

در اقدامی قابل توجه، کوروش دستور منع کشتار و غارت را صادر کرد. استنتاج: بخش قابل توجهی از بیمارستان های استان مازندران همسو با سایر نقاط کشور از آمادگی نامناسب در مواجهه با بلایا برخوردارند و توجه به ارتقاء آمادگی بیمارستانی در همه ابعاد آن جهت مقابله مناسب با حوادث و بلایا الزامی و ضروری می باشد. وبا نیز در حدود سال ۱۳۴۹ شایع و کمی بعد، کنترل شد؛ این بیماری دوباره در اوایل دههٔ ۱۳۶۰ گسترش یافت و به سرعت به آن رسیدگی شد. با توجه به این که بیمارستان ها، نقش مهمی در رسیدگی به آسیب دیدگان ناشی از بلایا به عهده دارند، این مطالعه با هدف بررسی وضعیت آمادگی بیمارستان های استان مازندران در مواجهه با بلایا انجام پذیرفت تا ضمن مقایسه شرایط موجود با استاندارد کشوری، کاستی ها شناسایی شود.

در صورت هجوم گسترده بیماران، هدف باید حفظ مقوله پاسخ “مراقبت متعارف” یا “مراقبت های اقتضایی” برای بیشترین زمان ممکن باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آمادگی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی یزد بعد از پیک سوم کرونا در اپیدمی کووید-19 انجام گرفت. در خصوص تداوم خدمات به بیماران نیز برنامه ریزی برای تامین نیروی انسانی متخصص و تامین تجهیزات تشخیصی و درمانی مربوطه و احداث بیمارستان های بحران در استان یزد پیشنهاد می گردد. روشها: مطالعه مقطعی حاضر در سال 1400 به تعیین میزان آمادگی 3 بیمارستان پذیرنده بیماران کرونایی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی یزد پرداخت. میانگین نسبی آمادگی در بیمارستان های مورد مطالعه در مواجهه با بلایا 5/65 درصد بود. سالانه درسراسرجهان صدها بیمارستان درنتیجه بلایای طبیعی تخریب شده یا کارآیی خود را از دست می دهند.

براساس تجربه به دست آمده در بیمارستان های فردی ، انجمن برنامه ریزی و مدیریت بحران در برابر بلایای بیمارستان آلمان (DAKEP) توصیه هایی را برای رویکرد بهبود یافته در مدیریت بیمارستان پیشنهاد کرده است. کشور ایران با بلایای متنوع، جزو ده کشور برتر بلا خیز جهان می باشد. نیمی از ۵۰۰ وبگاه برتر الکسا در این کشور فیلتر شدهاند. به گزارش مشاور گروپ و به نقل از وزارت بهداشت: معتقدیم که ظرفیت دانشگاههای علوم پزشکی و باری که بر دوش نظام سلامت بعد از فارغالتحصیلی این گروه بر دوش نظام سلامت سنگینی می کند، برای نظام سیاسی و نظام اجتماعی کشور، نیز مشکل آفرین خواهد بود.

در حال حاضر دانشگاههای کشور از بازگشایی عاجز ماندهاند و با توجه به حجم دانشجویان امکان بازگشایی ندارند. در حال حاضر در بخش گردشگری سلامت این بیمارستان حدود ۱۰ تا ۱۵ تخت جهت خدمترسانی فراهم شده است. در حال حاضر تمام خدمات کلینیک سرپایی بیمارستان ولایت به کلینیک زکریا که در مجاورت بیمارستان است، منتقل شده و کلینیک پیگیری هم در بیمارستان ولایت و هم در کلینیک زکریا مستقر است. همانطور که مشاهده میشود، سرانه ایران از کشورهایی همچون استونی و بلغارستان بسیار پایینتر است.

همچنین با توجه به جمعیت ایران که حدود 84.5 میلیون نفر است، سرانه پزشک کشور چیزی حدود 11.7پزشک به ازای هر 10هزار نفر برآورد میشود که سهم پزشکان متخصص تنها 5.7پزشک به ازای هر 10هزار نفر و باقی سهم پزشکان عمومی است. رئیس بیمارستان ولایت مشهد تصریح کرد: در بیمارستان علوی کلینیکی به نام کلینیک پیگیری داشتیم که از زمان ترخیص بیمار تمام مراجعات لازم توسط آن کلینیک پیگیری میشد و بازخورد این مراجعات نیز به همان کلینیک ارائه میشد.

رئیس بیمارستان ولایت مشهد افزود: آب فاضلاب این بیمارستان بازیافت شده و برای آبیاری فضای سبز استفاده میشود. از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد میخواهم که در این زمینه ما را پشتیبانی کنند زیرا با راهاندازی کلینیکهای مراقبت در منزل که با تعرفههای دولتی بیماران را درمان و مراقبت میکند سبب کاهش هزینههای درمان برای بیمار میشود. بررسیها نشان داده است کرونای دلتا بیشتر افرادی را گرفتار و راهی بیمارستان کرده است که هنوز واکسن کرونا دریافت نکردهاند. جالب است بدانید علاوه بر خرید بلیط، بیمه مسافرتی و رزرو هتل، شما در قاصدک 24 حتی میتوانید بلیط سفر خود را در کوتاهترین زمان ممکن لغو کرده و هزینه آن را نیز مسترد نمایید.

همچنین دکتر ابن حسینی، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در خصوص سامانه اطلاعات سلامت بیمارستان ولایت بیان کرد: تفاوت طراحی سامانه سپید در بیمارستان ولایت با طراحیهای دیگر این است که نظر کاربر نهایی کاملا در آن لحاظ میشود. در طراحی این سامانه سهولت استفاده از سیستم مورد توجه قرار گرفته و این سیستم مبتنی برکامپیوترهای ویندوزی و اندروید در موبایل و تبلت است.

  • مقادیر زیادی کلسیم مصرف می کنید
  • معاونت حقوقی و امور مجلس
  • برای رقیق شدن مخاط، مایعات فراوان بنوشید
  • بارداری های برنامه ریز نشده و سقط جنین
  • چاق هستید
  • معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامهریزی[۴]
  • مدیریت و مدیریت کارکنان
  • دارچین به مقدار کافی

عملکرد بیمارستانها باید از نظر پرسنل ، فضا و وسایل مورد نیاز حفظ شود. محل اجرای طرح بیمارستان شهید باهنر کرج و ابزار مورد استفاده کتاب برنامه کشوری آمادگی بیمارستانی درحوادث وبلایا (خانکه وهمکاران) بود. بیمارستان C با مجموع امتیاز 203 از امتیاز کل 214، بالاترین میزان آمادگی را نسبت به دیگر مراکز درمانی داشت.