درباره نامه اوباما به رهبر انقلاب – ديگران

اگر یک سازمان یا نهاد را به عنوان یک سیستم در نظر بگیریم، هر اندازه که تلاش شود این سیستم باز باشد با دنیای بیرون تبادل تجربیات و اطلاعات داشته باشد، ادامه حیات آن تضمین شده است و هر چه سیستم بسته باشد آنتروپی آن افزایش یافته و سیستم زودتر به مرحله پایانی خود میرسد و اگر سیستم باز باشد، آنتروپی را به بیرون محیط خود صادر کرده و امکان ادامه حیات آن مهیا میشود لذا دستگاه عظیم آموزش و پرورش برای اطلاع رسانی موثر و مفید باید به صورت مستقل و باز عمل کرده و امکان تبادل اطلاعات و جریان چند سویه اطلاعات در مجموعه و محیط بیرون از آن را فراهم کند.

اگر بپذیریم روابط عمومی چشم و گوش سازمان است که پیوند بین سازمان و محیط پیرامونی آن را ایجاد میکند، چطور میتوانیم این امر را توجیه کنیم که وزارتخانهای مانند آموزشو پرورش از روابط عمومی مستقل، توانمند، کارآمد و تاثیرگذار بیبهره باشد؟

به هر حال فضا برای خیلی از جوانان تنگ شده و مهاجرت زیاد شده است، باجناق شما هم سالهاست که در خارج از کشور زندگی میکند، شما قصد مهاجرت ندارید؟ روابط عمومی سکوی پرتاب و ارتقای سازمان است و همین روابط عمومی هم میتواند در صورت بیمهری و بیتوجهی سکوی برای نابودی سازمان باشد. پوتین همچنین تجار دو کشور را نیز خطاب قرار داده و به آنها می گوید: ما نباید به دنبال بازگشت به وضعیت گذشته باشیم، بلکه باید تلاش کنیم تا سطح روابط تجاری را نسبت به گذشته بالاتر ببریم.

چنین شرایطی تا پایان مارس ادامه خواهد داشت. در دنیای امروز روابط عمومیها و سازمانها همراه و همزاد هم هستند و هیچ دستگاه و سازمانی را نمیتوانید پیدا کنید که بدون روابط عمومی بتواند کار کند، روابط عمومی و سازمانها لازم و ملزوم همدیگر هستند و به جرات میتوان گفت دستگاهها و سازمانها بدون روابط عمومی نمیتوانند به حیات خود ادامه دهند.

حال با وجود این همه پیشرفت و توسعه در دنیای امروز متاسفانه ما شاهد شیوههای سنتی و ابتدایی در مدیریت دستگاهها و سازمانها هستیم، برای اینکه یک مسئول را جابجا کنیم چون قدرت برخورد رودرو با او را نداریم لذا تصمیم میگیریم بخشهایی از یک سازمان را حذف و در بخشهای دیگر ادغام کنیم و دیگر به فکر ضررهایی که دستگاهها و سازمانها متحمل میشوند، نیستم و این یکی از اصول مدیریت سلیقهای است که ما هنوز هم با آن درگیر هستیم.

آموزش و پرورش باید این را درک کند برای ایجاد تعامل چند سویه با مردم و رسانه نیازمند روابط عمومی فعال، مقتدر، کاردان و تاثیرگذار است.بنابراین وزیر جدید آموزش و پرورش باید برای احیای روابط عمومی مستقل، مقتدر، کارآمد و توانمند تلاش کند تا شاهد اطلاعرسانی به موقع و تاثیرگذار در جامعه باشیم، به جرات میتوان گفت که 90 درصد چالشهای حوزه دستگاهها و سازمانها را میتوان با روابط عمومی مقتدر و اثربخش هدایت و مدیریت کرد.

این موضوع به ویژه برای آماده کردن فضای جامعه برای انتخابات ریاست جمهوری در 2018 و در آستانه انتخابات دومای روسیه در ماه سپتامبر مهم است. نیروی جدید دفاعی عراق که تحت حمایت مرجعیت نجف و هدایت نظامی ایران وارد میدان گردید، در فاصلهی تیر تا مهرماه یعنی ظرف چهار ماه موفق شد اکثر مناطق عراق را از تصرف داعش خارج کند و این در حالی بود که اکثر تحلیلگران در غرب و کشورهای عربی گمان میکردند به زودی بغداد هم به تصرف داعش درمیآید.

متهم برای تحقیقات به ایلام منتقل شد اما از آنجایی که در قتل نقشی نداشت پس از چندین ماه حبس با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. اگر کشور در این مسیر قرار گیرد، توسعه سیاسی و اقتصادی آن تقویت خواهد شد. اگر در چنین روزگاری تبادل اطلاعات بدون کنترل، دقت و سرعت لازم صورت گیرد، میتواند انرژی و وقت سازمان را هدر دهد و برای آنکه بتوانیم اطلاعات را بهینهسازی کنیم باید سیستم هدایت اطلاعات از جمله روابط عمومی و سخنگوهای با تجربه و متخصص را به کار گیریم و سعی کنیم تدابیری بیاندیشیم تا اطلاعاتی وارد سیستم شود که برای رشد و ارتقای سازمان مفید بوده و اطلاعاتی از مجموعه خارج شود که موجب ضربهزدن به مجموعه نشود بنابراین وجود سخنگو و روابط عمومی مقتدر و کاردان اینجا نمود پیدا میکند.

به نظر میرسد اطلاعات وارد شده یا خارج شده از مجموعه توسط روابط عمومی باید در توسعه و تنویر افکارعمومی، خوشبینی و توجه افکار جامعه به آموزش و پرورش نقش موثری داشته باشد؛ بنابراین نیازمند سیستم مدیریت چند وجهی در امر اطلاع رسانی آموزش و پرورش هستیم تا چرخه مبادلات ارتباطاتی و اطلاعات دریافتی و انتشار آن به درستی انجام شود.

محور اصلی ارتباط با جامعه و مخاطبان باید روابط عمومی باشد و اگر سازمانی بدون توجه به این ستون اصلی در سازمان، بخواهد عمل کند در آینده به مشکل بر میخورد و مقبولیت و مشروعیت خود را از دست خواهد داد. وزیر آموزش و پرورش اگر میخواهد ارتباط موثری با رسانهها و جامعه داشته باشد باید روابط عمومی این وزارتخانه را مستقل از سایر بخشهای این دستگاه عریض و طویل ببیند.

در این زمینه «آندریانیک میگرانین»، استاد موسسه دولتی مسکو برای روابط بین الملل و از تحلیل گران سیاست خارجی روسیه معتقد است که امکان مجدد سفر توریست های روسیه به ترکیه برای طبقه متوسط ترکیه که تمایلی به سفر به مصر ندارند، بیشتر است. در واقع پوتین می توانست با تحت فشار قرار دادن اردوغان، خواستار تکرار عذرخواهی آن مقابل دوربین های زنده در خاک ترکیه شود.

هرکدام از پژوهش های فوق الذکر، اشاره ای جزئی و کم رنگ به اهمیت و جایگاه مقوله قدرت هوشمند در سیاست خارجی امریکا به ویژه در سیاست خارجی باراک اوباما در قبال ایران داشته اند. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، باقر امیری دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی در یادداشتی به بررسی اهمیت جایگاه روابط عمومی در وزارت آموزشوپرورش پرداخت.

در این راستا لیست بلند بالایی از اقداماتی تهیه شده که برای احیای روابط دو کشور باید انجام شوند و به تنهایی نمیتوانم از پس آن برآیم بدین منظور به کمک شما نیاز دارم. اکنون دیگر برخورد خوب و مناسب مدیر دستگاه یا مدیر روابط عمومی، به تنهایی جوابگوی نیاز مخاطبان به اطلاعات نیست و این توانایی روابط عمومی دستگاه در امر اطلاعیابی و اطلاعرسانی است که باعث پاسخگویی موثر و به موقع به مخاطبان میشود.

اگر بتوانیم سازمان را به یک ماشین تشبیه کنیم، شاید بتوان ادعا کرد که روابط عمومی مانند فرمان این ماشین است که در دست مدیریت سازمان برای هدایت و راهبری آن قرار دارد و مسیر این ماشین همان برنامه سازمان و هدف نهایی هم مقصدی است که ماشین به سوی آن حرکت میکند.

این اعتقاد وجود دارد که برخی ناکارآمدیها و التهابات مدیریتی و اداری کشور از سیاست در سال۱۳۸۸به اقتصاد و بنزین در سالهای۱۳۹۶و ۱۳۹۸رسیده است و این تحولات به هم پیوسته هستند. پس دولت بایدن ناچار است اِلِمان هایی از سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ را دنبال کند.

در روزهای ابتدایی دولت روحانی، در روز بیست و هفدهم مرداد 92 «منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید» از سوی دولت یازدهم در 13 بند منتشر شد؛ روز هفدهم مرداد 84 نیز «میثاق نامه دولت اسلامی» یعنی در روزهای ابتدایی روی کار آمدن احمدینژاد در 12 بند منتشر شده بود. این نیروگاه کوچک احتیاج داشت به سوخت بیست درصد، که ما بیست درصد را تولید نمیکردیم و همیشه این را از خارج تهیه میکردیم.

انقلابی که به صورت بنیادین در حال تغییر زندگی، کار و ارتباطات و اطلاعات ما از دنیای واقعی است. در مقایسه با انقلاب صنعتی سوم که پیشرفتی خطی داشت، انقلاب صنعتی چهارم سرعت نمایی دارد در ضمن این تحول تقریبا همه صنایع را در بر میگیرد وسعت و عمق این تغییرات، نویدبخش تحول در کل نظامهای تولید، مدیریت، کنترل، ارتباطات و اطلاعرسانی است.