در حقیقت بودجه را دو سقفی دیدند

وقتی که سوبچاک در انتخابات بعدی شهرداری به رقیب خود باخت، برنده انتخابات به پوتین پیشنهاد همکاری داد. احمدی نژاد در این نشست به بسیاری از چهرههای سیاسی حمله کرد از روحانی تا جلیلی. آیا دولت سیزدهم مانند دولت اول روحانی میتواند با آمریکا به توافق برسد؟ احمدی نژاد به شدت از روحانی و دولتش انتقاد کرد. به نظر میرسد نشستهای خبری احمدی نژاد و مشایی ادامه دارد و باید منتظر ادبیات تندتر آنها بود. او ادامه می دهد: خودروساز وقتی مجبور باشد تحریم ها را دور بزند و برای این که کشتی حامل محصولات اولیه از یک سر دنیا به این سر دنیا برسد باید مصائب زیادی را متحمل شود، طبیعی است که هم هزینه بالاتر می رود هم کیفیت افت شدید پیدا می کند.این موضوع در مورد قطعات ایرانی هم صدق می کند به عنوان مثال اگر شما یک قطعه دست اول را از آلمان بخرید و همان قطعه را از یک فروشنده دست سوم چینی بخرید، متوجه تفاوت زیاد کیفیت می شوید.

در طول مدتی که آقای رئیسی مدیریت کشور را به دست گرفته، سفرهای استانی زیادی رفته و نشستهای زیادی با نخبگان و کارشناسان بهخصوص در زمینه اقتصادی برگزار کرده است. با این وجود، دولت الکترونیک ما با رویههایی که در کشورهای غربی حاکم است، از عقبماندگی ساختاری و اجرایی رنج میبرد که قطعا عزم ملی و ایجاد طرح جامع در این راستا، میتواند در چشمانداز بیستساله کشور، مشکلگشای بسیاری از موانع پیش روی باشد. بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی گفت و گوی بسیار جالبی با این عجیب ترین رییس جمهور ایران داشته است. خود فرد باید تشخیص بدهد که کدام موسیقی برایش خوب است و کدام بد. تشخیص با خود فرد است. بعد از دوسال آمدند و متوجه شدند که در همه دنیا تعطیلات بالای 100 روز است و در ایران و یمن زیر 100 روز است. بعد از اینها وزارت صمت و کشاورزی اهمیت دارند. به اینها برای اولین بار نشان ملی فرهنگ و هنر داده شد. البته فقط به اینها محدود نبود قبل از انقلاب خانم ها هم بودند! ریس دولت دهم بر این باور بود که در این سالها فقط به او تهمت زده اند و احمدی نژاد و احمدی نژادیها مظلوم واقع شدهاند.

اولین نکتهای که در این زمینه وجود دارد این است که ما فکر میکردیم توسعه و پیشرفت و زندگی مرفه و آزاد مردم در اولویت حکومت قرار دارد اما فقط نمیخواهد که به دست اصلاحات صورت گیرد اما از نظر بنده فکر ما اشتباه بود. حاصل این ازدواج 5 فرزند به نامهای احمد، سارا، علی، زهرا و مهدیه است. این صحنه خبرنگاران را به یاد ثبت نام مشایی در انتخابات سال 92 انداخت. به طور مثال او در مورد جلیلی گفت:« در روز قدس در خصوص مساله هستهای سخنرانی داشته است و پس از آن که در نشست شورای عالی امنیت ملی مسئول مذاکرات به او گفته است که حق نداشتهاید در خصوص مسائل هستهای و مذاکرات سخنرانی کنید . هر ارزشی که در ذهن ما هست همه آنها در سایه آزادی و حق انتخاب انسان است. شنیدن صدای دست در هنگام ورود او نشان میداد به غیر از خبرنگاران هواداران احمدی نژاد نیز در سالن حضور داشتند. او در جریان این نشست خبری بارها و بارها از نامزدی بقایی حمایت کرد و گفت برای برخورد با رد صلاحیت احتمالی بقایی برنامههایی دارد که فعلا نمیخواهد از آنها سخن بگوید.

ضمن اینکه دولت عدد قابل توجهی را برای فروش اوراق در نظر گرفت، رویهای که در سالهای اخیر در دستور کار دولت قرار گرفته بود، نظر شما در این خصوص چیست؟ منابع درآمدی کشور عمدتا از سه محل مالیات و عوارض، واگذاری داراییهای سرمایه مانند نفت و گاز و واگذاری داراییهای مالی مانند اوراق مشارکت، اسناد خزانه و فروش اموال دولتی است. انتقادهایی که بی سابقه بود.او گفت تاکنون سه فیلم در رد ادعاهای دولت یازدهم داشته و اعلام کرد که تعداد این فیلمها به ۱۲ عدد رسیده است که در طول زمان منتشر خواهند شد.او گفت: حتی اگر من زنده نباشم این فیلم ها منتشر میشوند . عهد ما با شما این بود که در برابر آمریکا تسلیم و خم نشویم که نشدیم؛ عهد ما این بود که با سه سال و نیم جنگ کشور را اداره کنیم و مواد لازم را واردکشور کنیم و بر این عهدها باقی ماندیم. احمدی نژاد در این نشست به همه نشان داد که انگلیسی را خوب یاد گرفته است.