پرده برداری از کارزار مخفیانه دولت ترامپ علیه مردم ایران

و این که آیا سرزمین اشغال شده با مذاکره قابل پس گرفتن است؟ با توجه به آمار ها رشد اقتصادی در دوره نخست ریاست جمهوری حسن روحانی با دوره دوم آن قابل مقایسه نیست. همچنین تفاوت سیاست خارجی دولت حسن روحانی با دولت سلف خویش تفاوت زمین تا آسمان است. به عبارت دیگر محدودسازی رئیسجمهور سابق از همه ابعاد قدرت راهبرد اصلی توکایف در سیاست داخلی است.

در نهایت ذکر این نکته ضروری است که در روابط بین الملل منطق قدرت حکم فرماست و پشتوانه اجرایی شدن هر توافق بین المللی به قدرت طرفین و پاسخ مناسب به ناقضان ارتباط دارد. در همین حال خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد اعتراضات در واکنش به افزایش قیمت سوخت در قزاقستان به جنبشی گسترده علیه «نورسلطان نظربایف» رئیسجمهوری پیشین تبدیل شده است؛ کسی که سال ۲۰۱۹ پس از چندین دهه از سمت ریاستجمهوری کنارهگیری کرد اما به عنوان قدرت واقعی قزاقستان باقی مانده است.

طی 2 سال گذشته توکایف با اتخاذ رویکردی عملگرایانه قزاقستان را وارد فرآیند اصلاحات سیاسی و اجتماعی کرده است؛ اصلاحاتی که عموما در راستای نفی سیاستها و رویکردهای گذشته اعمال میشود. همچنین یک کمیسیون ۱۶ عضوی برای بررسی جنگ افغانستان تشکیل میشود. ۳- تمام موارد پرتاب موشک از سوی ایران که با اهداف مختلف از جمله آزمایش یا ساخت یا استفاده در عملیاتهای نظامی انجام میشود.

با توجه به رویکرد متفاوت رئیسجمهور فعلی قزاقستان با سلف خود در اتخاذ راهبرد نزدیکی هر چه بیشتر به روسیه و تعاملات توکایف با آمریکا و چین، به نظر میرسد قزاقستان به میدان جدیدی برای وزنکشی قدرتهای جهانی مبدل شده است. باید توجه داشت که تحولات قزاقستان در عرصه رقابت قدرتهای جهانی نیز تاثیرگذار خواهد بود.

این امر به منزله جایگاه ویژه این کشور در مناسبات قدرتهای جهانی است. مجموع درآمد نفتی دولت از سال ۸۴ تا ۹۲، ۶۱۸ میلیارد دلار بوده است که در تمامی دولتها چنین رقمی بیسابقه بوده است.

بر این اساس، برخی کارشناسان معتقدند توکایف در پی این است تا ضمن مقابله با اعتراضات، آخرین تسویهحسابهای سیاسی را در قزاقستان به سرانجام برساند. کاهش نرخ رشد و افزایش تورم در این سالها همزمان با بازگشت تحریمها و شوک دوم ارزی در دهه ۱۳۹۰ اتفاق افتاد. در حالی که این مداخلات کشورهای غربی به بهانه دفاع از دموکراسی و حقوق بشر بوده، دقیقا مشکلات انسانی در این منطقه را افزایش داده است که همه با نمونههای آن آشنا هستند».

البته توجه کنید که این تلاش فراوانی که دارید انجام میدهید، با کیفیتِ خوب و با عمل کردن به آنچه که میگوئید، همراه باشد؛ روی این تکیه کنید. مثلا در شرایط تحریم که ما باید دور بزنیم آتها با این وسیله می خواهند مانع دور زدن ما شوند، البته ما پیشنهاد دادیم برای این بخشهایی که کارشناسی است یک ماده اضافه کنیم که در شرایط اعمال تحریمهای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی الزام به رعایت این ندارد یعنی اگر پیشنهاد دولت را می پذیرفتند حل می شد.

گرایشهای سکولاریستی – که متأسفانه باز داشت در بدنهی مجموعهی مدیران کشور نفوذ میکرد – جلویش گرفته شد. به گزارش «وطنامروز»، رئیسجمهور آمریکا پس از امضای این لایحه و تبدیل آن به قانون در بیانیهای نوشت: این قانون شامل اختیارات مهم برای حمایت از دفاع ملی کشورمان است. در بند ۱۲۲۶ این لایحه تصریح شده هیچ مقداری از وجوهی که به موجب این قانون در اختیار وزارت دفاع آمریکا قرار میگیرد نباید برای انتقال یا تسهیل انتقال ارز یا سایر اقلام ارزشمند به حکومت ایران، نهادهای تابعه حکومت ایران یا عوامل آن مورد استفاده قرار گیرد.

در همین حال، این لایحه حاوی چندین بند است که در آن سیاستهای کلی پنتاگون در قبال ایران مشخص شده است. از این منظر سیاستهای ترکیه در قزاقستان را با توجه به مغایرت منافع با روسیه، میتوان در راستای منافع آمریکا تحلیل کرد. معاون اسبق بازرگانی و امور بینالملل وزارت نفت گفت: ممکن است گفته شود حجم این گازی که سوآپ میشود، کم است،اما اینکه مشکلی نیست، با تدابیری که اندیشیده میشود، این رقم افزایش پیدا خواهد کرد.

این قانون یک افزایش حقوق 7/2 درصدی برای نظامیان در نظر گرفته و علاوه بر آن خرید هواپیماها و کشتیهای بیشتر و همچنین تدوین استراتژیهایی برای تعامل با «تهدیدات ژئوپلیتیک» بویژه روسیه و چین مدنظر قرار گرفته است. در همین راستا «آناتولی آنتونوف» سفیر روسیه در واشنگتن در مصاحبهای با نشریه نیوزویک (Newsweek) که صبح دیروز منتشر شد، یادآور شد گسترش ایدئولوژی تندروی مذهبی در آسیای مرکزی، نتیجه اقدامات مداخلهجویانه نظامی کشورهای غربی در منطقه خاورمیانه است.

لاريجاني که با حکم مقام معظم رهبري به عنوان رئيس صداوسيما انتخاب شده بود از وزارت فرهنگ و ارشاد کنار رفت و ميرسليم جانشين او در اين سمت شد. درباره چین، این لایحه شامل 1/7 میلیارد دلار برای ابتکار بازدارندگی پاسیفیک و بیانیه کنگره در حمایت از تایوان و همچنین ممنوعیت وزارت دفاع آمریکا در خرید محصولاتی است که به ظن آنها با کار اجباری در منطقه سینکیانگ چین تولید شده است.

مصوبه کنگره علاوه بر این، حاوی چندین طرح ضد ایرانی است که در دل این لایحه به تصویب رسیده است. علاوه بر این، وجود جمعیت ترک زبان در این کشور منجر به تعاملات و نفوذ ترکیه در آن شده و مرز طولانی این کشور در دریای خزر که بیشترین سهم از این پهنه آبی را برای آن فراهم کرده است، جایگاه مهمی به قزاقستان در معادلات انرژی و ترانزیتی داده است.

علاوه بر این، او «صمد آبیش» برادرزاده «نورسلطان نظربایف» و معاون اول رئیس کمیته امنیت ملی این کشور را نیز عزل و بنا بر برخی شنیدهها وی را بازداشت کرده است. این اقدامات تا جایی پیش رفت که در پی تحولات اعتراضی روزهای اخیر «نورسلطان نظربایف» از ریاست شورای امنیت این کشور استعفا کرد.

این مقام سابق آمریکایی تصریح کرد هنگامی که جزئیات این طرح برای ترامپ تشریح شد او اذعان کرد که دولت آتی آمریکا به ریاست «جو بایدن» بایستی آن را به اجرا درآورد. علاوه بر این خبرهایی مبنی بر فرار نظربایف به بیشکک در روزهای اولیه اعتراضات شنیده شد که دیروز از سوی دفتر وی تکذیب شد.

7600 کیلومتر مرز مشترک قزاقستان و روسیه از یک سو و وجود جمعیت اویغور چین در بخشی از شرق و جنوب قزاقستان اهمیت این کشور را برای روسیه و چین فزاینده کرده است.